1: "De andre"

Når utfordres komfortsonen din mest i møte med andre mennesker? Hva gjør de andre, som kan virke annerledes eller opptrer på en måte uvant måte, som du ønsker å finne en måte å håndtere eller tilnærme deg? 

Hvordan møte de andre og det fremmede? Det handler om håndtering av vår komfortsone og mestringskompetanse. Hva er utviklingsrommet?

Vi mennesker har en komfortsone som kan utfordres når vi møter andre mennesker med andre kulturelle verdier, faglige utgangspunkt eller annen personlighet. Hvordan beskrives og oppleves disse utfordringene? Hvordan bygger vi en mestringskompetanse som er fruktbar for begge parter. Hvordan finne utviklingsrommet mellom toleranse og grensesetting?