Dine muligheter til å bruke meg

Her ser du en oversikt over foredrag som jeg holder. Jeg tilpasser videre innhold etter sammenheng og situasjon. Det er også mulig å be skreddersydde foredrag og jeg kombinerer gjerne mine foredrag med bruk av verktøy som Diversity Icebreaker eller forskjellige former for workshops.

Read more

1: "De andre"

Når utfordres komfortsonen din mest i møte med andre mennesker? Hva gjør de andre, som kan virke annerledes eller opptrer på en måte uvant måte, som du ønsker å finne en måte å håndtere eller tilnærme deg? 

Hvordan møte de andre og det fremmede? Det handler om håndtering av vår komfortsone og mestringskompetanse. Hva er utviklingsrommet?

Read more

2: "Rødt, blått og grønt"

Livene våre består av kommunikasjon og samspill. Vi har alle vår måte å delta og være tilstede på - både på jobben og privat. Noen har en rød, blå eller grønn profil, slik jeg definerte dette med Diversity Icebreaker allerede i 1994. Hvordan påvirker det oss og hva kan vi gjøre med det?

Read more

3: "Suksess med team"

Et team måles på sitt bidrag: Kommer det ut på plussiden – både mentalt og som resultater?

I 2005 skapte jeg TEAMPYRAMIDEN (se beskrivelse under MINE SPOR), som viser hva som skal til for at forskjelligheten i et team gir større gevinst enn kostnader.

Read more

4: "Innovasjon gjennom kommunikasjon"

I dette foredraget griper jeg fatt i kommunikasjon som fremmer kunnskapsutvikling og innovasjon.

Kommunikasjon kan være en katalysator for innovasjon. Utvikling av kunnskap kan skje gjennom samtaler og informasjonssøk mellom mennesker med ulik bakgrunn. Hvordan får vi det til å svinge?

Read more

5: "Jakten på kunnskap"

Arbeid med innovasjon og utvikling er i dag blitt en grunnleggende prosess i mange organisasjoner. Jakten på kunnskap som fremmer innovasjonen er derfor et essensielt tema.

Read more

6: "Kryss-kulturelle møter"

Kryss-kulturelle møter opplever de fleste av oss ikke bare i vårt møte med resten av verden utenfor landets grenser. Vi møter det gjennom arbeidet vårt, i møte med samarbeidspartnere og i det helt dagligdagse. Hvordan håndtere vi best disse møtene?

Read more

7: "Humanisering av arbeidslivet"

Hvordan vil arbeidslivet bli eller arte seg i årene som kommer? Skjer det en humanisering av arbeidslivet? Hvilke muligheter gir det oss? Disse spørsmålene tar jeg opp og belyser i foredraget hvor jeg hevder at «Red Matters»!

Read more

8: "Hvordan skapes tillit?"

Mange synes tillit er lettest å forstå når den ikke er tilstede. Dette er ikke et godt nok svar når man skal arbeide systematisk med dette i en arbeidslivs- eller samfunnssammenheng. Det norske samfunn er ekstremt tillitsfullt – og det gir oss unike forutsetninger for innovasjon.

Read more

9: "Diversity Icebreaker: Historien."

Dette er min suksesshistorie som entreprenør.

Diversity Icebreaker er et originalt HR-konsept som har lykkes i en global sammenheng. I tillegg er det utviklet her i Norge. Det har skjedd over en 20 års periode i et lite konsulentmiljø med 4-6 personer. DI har et stort antall anvendelsesområder og muligheter.

Read more