2: "Rødt, blått og grønt"

Livene våre består av kommunikasjon og samspill. Vi har alle vår måte å delta og være tilstede på - både på jobben og privat. Noen har en rød, blå eller grønn profil, slik jeg definerte dette med Diversity Icebreaker allerede i 1994. Hvordan påvirker det oss og hva kan vi gjøre med det?

I dette foredraget setter jeg mennesker inn i et rødt, blått og grønt perspektiv og belyser hvilke utfordringer og muligheter dette gir. Jeg sammenligner modellen min med andres og ser på relevante likheter og forskjeller. Dette settes inn i en humoristisk ramme med både parodier og andre krumspring. Dette foredraget angriper stereotyper, samtidig som det viser hvor nyanserte vi mennesker er og hvordan økt forståelse gir grobunn for bedre kommunikasjon og samspill.