Litt om meg

Bjørn Zakarias Ekelund. Det er meg!

Oppsummert i fire ord: Psykolog. Entreprenør. Forretningsmann. Idealist.

Mitt spesialfelt er organisasjonspsykologi og jeg har over 30 års erfaring som psykolog.
I mer enn 20 år har jeg bygget opp selskapet Human Factors AS og står personlig bak metodeverktøyet Diversity Icebreaker.
Som tilleggsutdannelse jeg blant annet en MBA fra Henley (UK).

Forretningsmessig suksess over lang tid gjør meg privilegert, men jeg har en sterk forankring i en samfunnstenkning som setter
fellesskapet høyest. Vi er ingenting uten hverandre. Mennesker som skaffer seg reell kunnskap har det beste grunnlaget for å endre sine og andres liv.

Mitt liv er delt mellom forskning, utvikling av mitt fagfelt, deltagelse i fagnettverk, formidling i form av foredrag, artikler og bøker,
konsulentvirksomhet, samfunnsengasjement, samt genuin adspredelse. Jeg liker å leve! 

Oppveksten min hadde jeg i Larvik. Deretter flyttet jeg ut og vendte tilbake igjen på 1990-tallet. Byen er min base.
Jeg er gift og har to voksne barn.

I tillegg jeg har selskapskontor i Oslo (Human Factors AS) og beveger meg med letthet dit hvor arbeidet mitt tar meg - i Norge, Europa og resten av verden.