4: "Innovasjon gjennom kommunikasjon"

I dette foredraget griper jeg fatt i kommunikasjon som fremmer kunnskapsutvikling og innovasjon.

Kommunikasjon kan være en katalysator for innovasjon. Utvikling av kunnskap kan skje gjennom samtaler og informasjonssøk mellom mennesker med ulik bakgrunn. Hvordan får vi det til å svinge?

Noen av temaene jeg tar for meg er:

Hvordan skape et tillitsfullt klima slik at samtalene er relevante og utviklingsorienterte? Hvordan få til en blanding av boklig lærdom og erfaringsbasert kunnskap som fremmer innovasjon? Hva er hovedforskjellene når man går fra monolog til dialog og videre til trialog?

Hvordan gjennomføre nettverksarbeid som inviterer til det uventede? Bruk av helhetlige konsepter i disipliner og hode, kropp og hjerte? Hvordan hente ut kunnskap fra samtidens informasjonsstrøm?