8: "Hvordan skapes tillit?"

Mange synes tillit er lettest å forstå når den ikke er tilstede. Dette er ikke et godt nok svar når man skal arbeide systematisk med dette i en arbeidslivs- eller samfunnssammenheng. Det norske samfunn er ekstremt tillitsfullt – og det gir oss unike forutsetninger for innovasjon.

Mitt foredrag tar for seg følgende spørsmål:
 

Hva er sentrale elementer i det norske tillitssamfunn? Hva bygger tillit til ledere? Hvordan skapes og formes tillit i team? Hvordan skal den enkelte opptre for å fremme tillit rundt egen person?