3: "Suksess med team"

Et team måles på sitt bidrag: Kommer det ut på plussiden – både mentalt og som resultater?

I 2005 skapte jeg TEAMPYRAMIDEN (se beskrivelse under MINE SPOR), som viser hva som skal til for at forskjelligheten i et team gir større gevinst enn kostnader.

Foredraget mitt går inn på:

Hva er de sentrale elementer i anerkjennende teamkulturer? Hvordan få til en balanse i gruppedynamikken mellom likhet og forskjellighet, samt mellom homogenisering og heterogenisering som styrte prosesser? Hva er de tre mest sentrale grep for gode kreative problemløsningsstrategier? Hva er de grunnleggende ulike målsettinger som har implikasjoner for teamets valg av arbeidsmåter? Kan kollektiv refleksjonen fungere både som kvalitetssikring og innovasjonsfremmer? Hva skal til for å bygge fellesskap?