6: "Kryss-kulturelle m√łter"

Kryss-kulturelle møter opplever de fleste av oss ikke bare i vårt møte med resten av verden utenfor landets grenser. Vi møter det gjennom arbeidet vårt, i møte med samarbeidspartnere og i det helt dagligdagse. Hvordan håndtere vi best disse møtene?

 

Hva skal til for at kryss-kulturelle møter skal lykkes? Hvordan spiller kulturforståelse og kulturell intelligens inn i kryss-kulturelle sammenhenger? Hva gir grunnlag for mestring av samtalen med den fremmede? Hva er utfordringene med nordisk kultur i møte med verden?