9: "Diversity Icebreaker: Historien."

Dette er min suksesshistorie som entreprenør.

Diversity Icebreaker er et originalt HR-konsept som har lykkes i en global sammenheng. I tillegg er det utviklet her i Norge. Det har skjedd over en 20 års periode i et lite konsulentmiljø med 4-6 personer. DI har et stort antall anvendelsesområder og muligheter.

Mitt foredrag tar for seg:

Hva kan vi lære av historien om utviklingen av konseptet? Det strategiske fundamentet var åpen innovasjon, faglige perspektiver i møtet med kunde-erfaringer, uventet læring og organisering av utviklingsmiljøet. Historien er derfor relevant i sammenhenger hvor innovasjon og entreprenørskap står i fokus.

Hva bruks DI brukes til?

Tradisjonelt har dette vært til selverkjennelse, kommunikasjonstrening og samarbeid i team. Men, konseptet har vist seg også å ha potensial innenfor konflikthåndtering, bevisstgjøring av språkmakt, om utvikling og revisjon av fordommer, positiv identitetsutvikling, fusjons-arbeid og andre assosierte områder.

Min påstand er at DI er en døråpner for erkjennelse og grunnlag for nye samspill og løsninger.