7: "Humanisering av arbeidslivet"

Hvordan vil arbeidslivet bli eller arte seg i årene som kommer? Skjer det en humanisering av arbeidslivet? Hvilke muligheter gir det oss? Disse spørsmålene tar jeg opp og belyser i foredraget hvor jeg hevder at «Red Matters»!

I foredraget tar jeg for meg:

Utviklingstrekk i arbeidslivet gjennom de siste 50 år. Muligheter for Livskvalitet i arbeidslivs-sammenheng. Adressering av arbeidslivets betydning for personlig vekst. Grenser for privat sfære i møte med sterkt involverende arbeidsliv.

Muligheten av å bruke en arbeidslivskontekst for å løse større samfunnsproblem. Fellesskapets betydning, som en merverdi-skaper, som et sted å formulere nye målsettinger.

Vil arbeidets funksjon i fremtiden i større grad handle om fellesskap, mening, identitet og personlig utvikling?