Under arbeid

Jeg har en rekke artikler og andre publikasjoner under arbeid.
 

Under arbeid:

‚Äč

  1. Ekelund, B. Z. & Sagiv, L. (og noen PhD studenter fra the Hebrew University, Jerusalem, Israel). Diversity Icebreaker as a trust booster in the Middle East.
  2. Fred Steier & Ekelund, B.Z.: Second-order cybernetics: understanding of science-practitioner model in the Diversity Icebreaker seminars.
  3. Mira Slavova, Kirstin Krauss & Bjørn Z. Ekelund. Worldview collisions, western management models interacting in African context. I vurdering og revisjon for tidsskriftet «Management Learning». av tidsskrift.
  4. Ekelund, B.Z.: Erfaringsbasert innovasjonsmodell som forretningsstrategi i et organisasjonspsykologisk konsulentmiljø. Under review. Scandinavian Journal of Organizational Psychology.
  5. Andvig. E,. Kobro, L. U & Ekelund,  B. Z.: Experiences of Norwegian low-income families co-creating to meet housing challenges. Mulig tidsskrift: Scandinavian Psychologist.
     

Nylig publisert:

Ekelund, B.Z.: “Unleashing the Power of Diversity. Changing Minds for Good”. Routledge, July 2019.

Kobro, L.U., Andvig, E. & Ekelund, B.Z. (2019): En u-sving til bedre bolig Et prosjekt for boligsosial innovasjon i kommunal kontekst. Skriftserie nr 14. Universitet Sørøst Norge:. Kan lastes ned: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2581081/2019_14_Kobro.pdf?sequence=1&isAllowed=y.