Personen bak CV'et.

Dette handler om mitt liv. Så langt.

For å kunne benytte deg av meg, hva jeg har å by på og forstå min fagekspertise, kan det være på sin plass å vite litt mer om meg.
 

Hva er min bakgrunn?
Mitt profesjonelle grunnlag er først og fremst psykologi. Det er mitt viktigste kompetanse- og verdigrunnlag.
Jeg har også studier i ledelse fra Henley i London (MBA, 1997) og internasjonal ledelse ved Universitetet i Agder (PhD introduksjonsprogram, 2007).
 
Hva har jeg gjort?
Jeg ble psykolog i 1984 og spesialist i klinisk psykologi i 1989, men det er organisasjonspsykologien som har blitt mitt virkeområde.
Jeg har skrevet artikler og bøker, forelest og veiledet organisasjoner og mennesker i utviklingsprosesser. I dette feltet har jeg hatt et sterkt fokus rundt mennesker i team. Jeg har spurt med selv i alle år: «Hvordan få mennesker med ulik bakgrunn til å arbeide godt sammen?».
 
Hva har skjedd i mitt liv?
Etter endt utdanning i 1983 dro jeg til Tromsø og bodde der de 10 første årene av mitt profesjonelle liv. Deretter flyttet jeg til Vestfold igjen. Siden 1996 har jeg bodd i Larvik som er min oppvekstby. Det er her jeg hører til.
Gjennom mitt arbeide og internasjonalt akademisk nettverk har jeg fått anledning til å presentere og arbeide i et 20-talls land. I dag er jeg opptatt av hvordan jeg kan bruke denne erfaringen i utviklingen av min egen hjemby. Jeg ønsker å bidra til mer entreprenørskap, økt kompetanse og gravlegging av Jante-loven.
 
Hva har jeg oppnådd?
Det å lede oppbyggingen av Ungdomsklubben i Kongegata 1 i Larvik mens jeg gikk på gymnaset, var min første virkelige ledergjerning.
Etter hvert ble oppbyggingen av det første konsulentmiljø i Nord-Norge med basis i organisasjonspsykologi, også noe som ble en viktig erfaring. OPI-Nord AS het selskapet.
Etableringen av Human Factors AS i 1993 la fundamentet for det som er dagens resultater.
Utviklingen av Diversity Icebreaker som et konsept sammen med kolleger og samarbeidspartnere er definitivt det viktigste jeg har oppnådd.
 
Hvilket grunnlag har jeg for å gjøre det jeg gjør?
Foruten psykologien som et fag har jeg hatt stor glede av en generell vitenskapsteoretisk forståelse. Dette har gitt meg en fleksibilitet i perspektiv som har gjort meg tolerant, inkluderende og samtidig målrettet innovativ.
Jeg hører med til de som har valgt å bli psykolog, ikke fordi jeg trengte behandling, men fordi jeg mente det kunne gi meg det beste grunnlag for å bidra til en bedre verden for menneskene rundt meg.
Jeg har tatt meg den frihet til å kunne prioritere det som jeg har ment å være viktig i de siste 25 år. Det har gitt meg en erfaringsbakgrunn preget av kontinuitet og trygghet.
 
Hva er viktig for meg?
I dag er det viktig for meg å forvalte og videreutvikle Human Factors AS som et selskap og Diversity Icebreaker som et produkt. Jeg er spesielt opptatt hvordan Diversity Icebreaker-konseptet bidrar til en bevisstgjøring om mangfoldets potensiale. Jeg mener også at konseptet kommuniserer en verdiplattform egnet for en bedre global verden.
Jeg har 3 fokusområder utover forvaltningen av Diversity Icebreaker;
Hvordan bidra til en bedre samhandling på tvers av kulturer globalt og i Norge som følge av innvandring?
Hvordan kan Diversity Icebreaker bidra til å bedre problemløsningsprosesser i forhold til en verden i økologisk ubalanse?
Hvordan kan jeg bidra til en positiv utvikling i Larvik by?


Du kan også se på min CV ved å klikke her.